od 99€ 3*

MALTA AVIONOM IZ NIŠA – februar i mart 2020

Avionom
Program Putovanja

MALTA – AVIONOM IZ NIŠA
14.02 – 17.02.2020 – Dan zaljubljenih – Sretenje
13.03 – 16.03.2020 – Osmomartovski aranžman

Malta je dobila ime po Feničanskoj reči Malet, što u prevodu znači luka ili skrovište, a vekovima je bila tvrđava. Malta se nalazi u Sredozemnom moru 96 km južno od Sicilije i 290 km severno od Afrike. U sastavu Malte ulaze i ostrva Gozo i Comino, kao i nenaseljena ostrva Cominotto i Fifla. Malta ima dugu istoriju, koja se prostire daleko u prošlost čak pre 4500 godina. Njihov narod je jako pobožan, generacijama su gradili hramove i megalite teške i preko 50 tona, koji su čak stariji i od Egipatskih piramida. Na Malti su se godinama smenjivale razne civilizacije počev od Feničana, Grka, Kartaginjana, zatim vitezovi Sv.Jovana, Englezi, Nemci…

PROGRAM PUTOVANJA:
1 dan-petak NIŠ / MALTA
Dolazak na aerodrom dva sata pre poletanja aviona, najkasnije 17:25h. Let FR 5583 je u 19:25h.
Čekiranje za let. Po sletanju na Maltu u 21:25h, transfer do hotela. Smeštaj.Slobodno vreme za večernji izlazak. Noćenje.
2 dan-subota OBILAZAK MALTE
Slobodno vreme ili  mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Obilazak Malte. Polazak iz hotela oko 10:30h. Trajektom prelazimo u Valletu. Obilazak Valete pešaka (posmatranje glavnih atrakcija: Katedrala Jovana Krstitelja, Palata velikog majstora (sagrađena 1571 god.) i obilazak vrtova Baracca sa pogledom na luku Valeta i Tri Grada gde su boravili Malteški vitezovi pre zidanja nove prestonice.U 13h autobusima krećemo u dalje razgledanje: pogled na Woderfront Valeta I razgledanje Valete I Malte, zatim obilazak najvece I naklepse crkve na Malti u Mosti, sa kratkim zadrzavanjem od 30 minuta, Vožnja do Mdine, prve prestonice Malte, obilazak dve najatraktivnije lokacije sa najvuše tačke na Malti Dingli i Blugroto gde može da se popije kafa. Ukupno zadržavanje 1h. Povratak u hotel oko 17h, slobodno vreme, mogucnost organizovane večere.Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3 dan-nedelja OSTRVO GOZO
Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do ostrva Gozo. Polazak iz hotela u 8h. Vožnja autobusom do mesta Cirkewa na severu ostrva, prelazak feribotom do mesta Mgarr na Gozu (prva Feničanska luka), vožnja do glavnog grada Victoria i razgledanje citadele Gran Kastelo iz 15.veka. Odlazak do najzapadnije tačke na arhipelagu, Dwejra i divnog zaliva Xlendi. Zadržavanje ukupno 1:30h. Nakon toga povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
*U slucaju nepovoljnih vremenskih prilika, realizuje se obilazak Popaj Vilidz grada.
4 dan – ponedeljak MALTA/NIŠ
Napuštanje hotela. Slobodno vreme za šoping do transfera na aerodrom. Polazak aviona za Niš. Let FR 5582, let u 17:00h.Po sletanju u Niš, kraj programa.

Hotel Marina 3*, Sliema
sobe

cene po osobi

1/2 ekonomi soba

99€

1/2 standard soba

119€

1/2 soba sa pogledom na more

139€

1/3 soba

99€

dinarski deo aranžmana po osobi od 8,990din (podložno je promeni)

CENA ARANŽMANA OBUHVATA DEVIZNI DEO+DINARSKI DEO:

Cene iz tabele su u evrima + dinarski deo po osobi i cena je sklona promeni zavisno od datuma rezervacije!
- Povratni avionski  prevoz na relaciji Niš-Malta-Niš (uključen ručni kabinski prtljag dimenzije 40cmx20cmx25cm, doplata za drugi kabinski prtljag do 10kg dimenzije 55cmx40cmx20cm je 25€ po osobi),
- Smeštaj u hotelu Marina 3*, Sliema na Malti,
- Transfer aerodrom-hotel-aerodrom,
- Troškove organizacije putovanja,
- Usluge predstavnika na Malti.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- doručak – 8€ po osobi po danu,
- medjunarodno zdravstveno osiguranje,
- gradsku komunalnu taksu za Maltu I okolinu,
- fakultativne izlete,
- javni prevoz.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Malteška tura (celodnevni izlet) – 40€
Ostrvo Gozo (celodnevni izlet) – 50€ (u cenu je uracunat trajekt)

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:
-Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča.
Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
(MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 20 PLATIVIH PUTNIKA).

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.
- 30% prlikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska.

OPŠTE NAPOMENE:
-Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podležu refundaciji.
-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
-Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
-Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
-Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
-Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak na Malti, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
-Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
-Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
-Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “MM tours putovanja doo, Niš” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KASNJENJE NA LET, PODLEŽE DOPLATAMA I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.

NAPOMENA:
U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se tarife otkaza koje propisuje avio kompanija!
Agencija MM tours putovanja doo, Niš zadrzava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije.

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE NA TELEFONE 060/0521329 I 018/521329