KUŠADASI 2019 – CENOVNIK

Program Putovanja

KUŠADASI 2019

Cena je izražena po osobi na bazi smeštaja u izabranom hotelu sa izabranom uslugom na 10 noći

Cene su izražene po osobi u Cenovnik br.1 od 09.01.2019

TERMIN                                        HOTEL 06.0616.06 16.0626.06 26.0606.07 06.0716.07 16.0726.07 26.0705.08 05.0815.08 15.0825.08 25.0804.09 04.0914.09 14.0924.09
GRAND NETT ** HBLADIES BEACH

143

143

182

234

234

234

234

234

182

171

130

III ODRASLA OSOBA

107

107

135

171

171

171

171

171

135

128

98

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

71

71

91

117

117

117

117

117

91

86

65

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 1,5€ po odrasloj osobi

TERMIN                                        
HOTEL

06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09TECIMEN**       BB

CENTAR

91

104

104

130

130

130

130

130

104

104

104

III ODRASLA OSOBA

71

80

80

98

98

98

98

98

80

80

80

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

45

52

52

65

65

65

65

65

52

52

52

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 1,5€ po odrasloj osobi

 

TERMIN                                        

HOTEL06.06 16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09ANADOLU**     BB

CENTAR

117

117

117

130

130

130

130

130

117

117

117

III ODRASLA OSOBA

89

89

89

98

98

98

98

98

89

89

89

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

59

59

59

65

65

65

65

65

59

59

59

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 1,5€ po odrasloj osobi

 

TERMIN                                        

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09MELIKE**+ HB

LADIES BEACH

175

175

205

234

234

234

234

234

187

175

175

III ODRASLA OSOBA

126

126

145

167

167

167

167

167

134

126

126

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

87

87

102

117

117

117

117

117

93

87

87

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                       

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09BORA 3*   HB

CENTAR

 

165

165

183

198

210

210

210

210

198

183

150

III ODRASLA OSOBA

133

133

133

143

150

150

150

150

143

133

102

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

92

92

96

99

104

104

104

104

99

96

67

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                       

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09SANTUR***        HB

CENTAR

175

175

189

201

220

220

220

220

209

189

165

III ODRASLA OSOBA

135

135

149

155

165

165

165

165

149

139

106

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

95

95

99

102

109

109

109

109

109

99

74

             Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                        

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09SURTEL ***    AI

CENTAR

271

278

290

309

309

309

309

304

262

262

224

III ODRASLA OSOBA

193

250

206

218

218

218

218

216

186

186

161

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

136

128

145

154

154

154

154

152

131

131

113

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                       

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09ASENA 3*       AI

LADIES BEACH

302

302

302

428

428

428

428

428

403

344

297

III ODRASLA OSOBA

215

215

215

303

303

303

303

303

285

244

211

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

152

152

152

215

215

215

215

215

202

173

149

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                       

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09DABAKLAR****      HB

CENTAR

220

220

220

280

280

280

280

280

226

220

202

III ODRASLA OSOBA

150

150

150

190

190

190

190

190

154

150

138

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

110

110

110

140

140

140

140

140

113

110

101

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                       

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09BY KARAASLAN 4* HB

CENTAR

260

260

260

370

370

370

370

370

270

270

254

III ODRASLA OSOBA

185

185

185

262

262

262

262

262

192

192

180

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

130

130

130

185

185

185

185

185

135

135

127

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                       

HOTEL06.06

16.06.16.06.

26.06.26.06.

06.07.06.07.

16.07.16.07.

26.07.26.07.

05.08.05.08.

15.08.15.08.

25.08.25.08.

04.09.04.09.

14.09.14.09.

24.09.AYMA HOTEL 4* HB

LADIES BEACH

214

218

255

255

316

316

316

316

214

214

189

III ODRASLA OSOBA

153

156

181

181

225

225

225

225

153

153

137

DETE 0 – 6,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

DETE 7 – 12,99

107

109

135

135

159

159

159

159

107

107

96

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Dete 0 – 6,99 plaća samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                       

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09ARRORA  4*    AI

LONG BEACH

327

327

327

470

470

470

470

470

389

369

322

III ODRASLA OSOBA

233

233

233

332

332

332

332

332

276

262

229

I DETE 0-2,99 II DETE 0-11,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

I DETE 3-11,99 II DETE 0-11,99

165

165

165

236

236

236

236

236

196

186

162

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Cena za I dete 3 – 11,99, II dete 0 – 11,99 je izražena PO SOBI

I dete 0 – 2,99, II dete 0 – 11,99 plaćaju samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                        

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09GRAND BLUE SKY 4* AI

LADIES BEACH                      

436

512

512

537

621

621

621

621

583

495

478

III ODRASLA OSOBA

309

362

362

380

438

438

438

438

412

350

339

I DETE 0-2,99 II DETE 0-12,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

I DETE 0-12,99 II DETE 0-12,99

220

257

257

270

312

312

312

312

293

249

241

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Cena za I dete 0 – 12,99, II dete 0 – 12,99 je izražena PO SOBI

I dete 0 – 2,99, II dete 0 – 12,99 plaćaju samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                       

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09BELMARE 4*   AI

LONG BEACH

270

282

298

387

387

387

387

387

288

288

244

III ODRASLA OSOBA

191

201

211

273

273

273

273

273

204

204

173

I DETE 0-2,99 II DETE 0-12,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

I dete 0 – 2,99, II dete 0 – 11,99 plaćaju samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

TERMIN                                       

HOTEL06.06

16.0616.06

26.0626.06

06.0706.07

16.0716.07

26.0726.07

05.0805.08

15.0815.08

25.0825.08

04.0904.09

14.0914.09

24.09MY AEGEON STAR 4* AI

LONG BEACH

263

284

314

360

360

360

360

354

330

330

263

III ODRASLA OSOBA

187

200

222

258

258

258

258

256

235

235

187

I DETE 0-2,99 II DETE 0-12,99

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

I DETE 3-12,99 II DETE 0-12,99

132

139

157

182

258

258

258

181

166

166

132

Cena je izražena na bazi smeštaja sa izabranom uslugom

Cena za I dete 3 – 11,99, II dete 0 – 11,99 je izražena PO SOBI

I dete 0 – 2,99, II dete 0 – 11,99 plaćaju samo cenu autobuske karte

Cena prevoza iz Niša 60€ – adl, 50€ – chd do 12,99

 

BB-noćenje sa doručkom  HB-polu pansion APP-najam apartmana AI-sve uključeno

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan: Sastanak putnika u

Beogradu/Nišu na dogovorenom mestu u dogovoreno vreme, minimum pola sata pre predviđenog vremena za polazak. Tačno vreme i mesto polaska biće definisano dan pred put. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2.-11. dan: Smeštaj u izabrani hotel na bazi izabrane usluge. Smeštaj u hotel je posle 14:00h po turskom vremenu. Postoji mogućnost ranijeg ulaska ukoliko su sobe spremne. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

11.dan: Napuštanje hotela najkasnije do 09:00h po turskom vremenu. Polazak za Srbiju u dogovoreno vreme. Noćna i dnevna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti

12.dan: Dolazak na mesta polazaka u prepodnevnim/popodnevnim časovima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

VAŽNO: Za putovanje u Tursku putna isprava/pasoš mora važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja!!!

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:                                                                

- 10 noćenja u izabranom hotelu na bazi nizabrane usluge

- Usluge predstavnika agencije/inopartnera na destinaciji.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Autobuski prevoz

- Troškove međunarodnog putnog/zdravstvenog osiguranja

- Troškove fakultativnih izleta ( plaćaju se na licu mesta predstavniku agencije/inopartneru)

- Dodatne usluge u hotelu

- Individualne troškove putnika.

PREVOZ:

- Polazak autobusa je DAN RANIJE u odnosu na datum iz tabele

- Povratak iz  Kušadasija je poslednjeg dana iz tabele u popodnevnim časovima. Vreme polaska je uslovljeno lokalnim zakonskim propisima o bezbednosti saobraćaja i zavisi od vremena dolaska nove grupe. O tačnom vremenu povratka, putnici će biti obavešteni u prepodnevnim satima na dan povratka.

NAČIN PLAĆANJA:

- AVANSNO – akontacija od 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka putovanja u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Pro Credit banke na dan uplate,

- ODLOŽENO – akontacija 30% ostatak čekovima građana ili putem administrativne zabrane, na 5 rata uvećanje je 5% na ostatak duga, na 10 rata uvećanje je 10% na ostatak duga.

Opšte napomene:

- Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz cenovnika

- Sva vremena polazaka i povrataka su sklona promeni

- Svaki putnik mora imati svoje mesto u autobusu

- Putnici potpisivanjem ugovora automatski prihvataju mesto u autobusu koje im odredi agencija organizator putovanja

- Svaki putnik ima pravo da u autobus unese jedan komad ručnog prtljaga (npr ranac, mala torba ili manji kofer)  koji se moze smestite u galeriju (odeljak za prtljag iznad sedišta) i jedan kofer/torbu koji/koja se pakuje u prtljažnik autobusa. Svaki dodatni ručni kofer/torba u galeriji se naplaćuje 15€ po komadu. Svaki dodatni kofer/torba u prtljažniku se naplaćuje 30€ po komadu

- Ulazak u sobe je nakon 14h po lokalnom vremenu. Postoji mogućnost ranijeg ulaska ukoliko su sobe spremne

- Napuštanje soba je najkasnije do 09:00h po lokalnom vremenu

- Fakultativne izlete na destinaciji organizuje inopartner agencije. Na kvalitet realizacije agencija organizator putovanja ne može da utiče

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije MM Tours OTP 585/2010

INFORMACIJE I REZERVACIJE NA TELEFON 018/521-329 I 060/0-521-329