od 119€

1 MAJ U ATINI
30.04.-05.05.2020

Program putovanja:
1.dan 30.04 NIŠ

Polazak sa parkinga kod Tempa u popodnevnim satima. Vožnja kroz Makedoniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

    2.dan 01.05 ATINA

Dolazak u Atinu u prepodnevnim satima i nakon smeštaja u hotel u dogovoreno vreme krećemo u panoramsko razgledanje grada:  trgovi Omonija i Sintagma, prolazak pored Parlamenta, Hadrijanovih vrata, Zevsovog hrama i starog Olimpijskog stadiona, zaustavljanje kod Predsedničke palate sa prisustvovanjem smeni predsedničke straže (Evzoni). Nakon koga, fakultativno odlazak na obilazak drevnog Akropolja u trajanju od sat vremena (posebno se plaća ulaznica): Propileji, hram boginje Nike, hram boginje Atine Partenon, Karijatide… Smeštaj u hotel. Posle kraćeg odmora, odlazak u Pirej – obilazak trajektne luke i Turkolimena i Mikrolimena (odlazak je metroom – karte za metro nisu uračunate u cenu). Povratak u hotel. Noćenje.

    3.dan 02.05 ATINA

Doručak. Posle doručka odlazak autobusom u centar Atine, slobodno vreme ili fakultativno obilazak Plake, Monastirakija, istorijskog starog centra Atine. Slobodno vreme za shopping ili  fakultativno obilazak nacionalnog arheološkog muzeja Atine. Noćenje.

4.dan 03.05 ATINA-PELOPONEZ  (KORINT-MIKENA- NAFPLION)

Doručak, slobodno prepodne ili fakultativno izlet na Peloponez (Argolida) sa obilaskom Korintskog kanala, prelazak mostom sa Atike na Peloponez, obilazak starog grada Tirinisa, zatim odlazak do Nafpliona (primorskog mesta i stare grčke prestonice) i obilazak ostataka “zlatne” Agamemnonove Mikene sa Lavljom kapijom, kraljevskim grobovima i tzv. Atrejevom riznicom ( bez ulaza na lokalitet).  Povratak u Atinu u kasnim popodnevnim satima. Slobodno veče. Noćenje.

    5.dan 04.05 ATINA – SUNION – SRBIJA

Doručak. Napuštanje hotela posle dorucka, oko 9h.  Slobodno vreme u Atini. Fakultativno  izlet do rta Sunion I obilazak čuvenog hrama boga Posejdona (Hram je opisao Bajron u svojim delima I urezao svoje ime u njega). U povratku poseta jezeru Vuljagmeni ( termalno jezero ispod stene uz samu morsku obalu). Povratak u Atinu. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Grčku I Makedoniju.

    6.dan 05.05 NIŠ

Dolazak na mesta polazaka u jutarnjim/prepodnevnim česovima . Kraj usluga.

 

 

POLAZAK

soba

BEOGRAD

JAGODINA

BATOČINA

NIŠ

LESKOVAC

VRANJE

1/2

145

139

129

125

1/3

135

129

119

115

*cene su izražene po osobi

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

•Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,

•Smeštaj u hotelu 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (po hotelskom normativu),

•Razgledanje Atine u pratnji lokalnog vodiča,

•Usluge licenciranog vodiča – pratioca na putovanju,

•Troškovi organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

•Troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja,

•Doplata za jednokrevetnu sobu – radi se na upit,

*Individulane troškove putnika,

- od 01.01.2018 je u Grčkoj uvedeno plaćanje boravišne takse koja se plaća na licu mesta u hotelima, cena boravišne takse se kreće od 0.50€ do 1,50€ u zavisnosti od kategorije hotela.

 

•Fakultativni izleti:

*Ulaznica za Akropolj – 25€

*Izlet na Peloponez – 30€

*Izlet na Sunion – 25€ (ulaznica za hram boga Posejdona uračunata u cenu).

 

NAČIN PLAĆANJA:

•uplata avansa 30% od ukupne cene aranžmana, a ostatak duga najkasnije 10 dana pre početka aranžmana,

•uplata avansa 30% ,ostatak na tri rate bez kamate, čekovima ili administrativnom zabranom,

•uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.

 

Napomena u vezi fakultativnih izleta: fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezida prihvate.

 

OPŠTE NAPOMENA:

•Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

•Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, au zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

•Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

•Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama. Gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)

•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

•Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja

•Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

 

 

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE NA TELEFONE

018/521-329 I 060/0521329